شرایط ثبت نام

تعداد بازدید:۶۴۰

شرایط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیرش دانشجو در واحد بین الملل فرشتگان

1-دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی اعلام شده در دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته برای پذیرش بدون آزمون (بر اساس سوابق تحصیلی) دانشگاه آزاد اسلامی

2-ارائه تصویر کارت شناسایی معلولیت از سازمان بهزیستی کشور (اداره بهزیستی استان) یا گواهی معتبر از اداره بهزیستی استان مبنی بر میزان معلولیت (برای داوطلبان ناشنوا/کم شنوا)

3-مصاحبه حضوری کلیه داوطلبان

4-اعلام آمادگی کلیه داوطلبان (ناشنوا/شنوا) برای گذراندن دوره های آموزشی "زبان اشاره ایرانی" و "آشنایی با فرهنگ ناشنوا" در سال اول تحصیلی در صورت اخذ پذیرش از دانشگاه آزاد اسلامی-واحد بین الملل فرشتگان