انتشارات

تعداد بازدید:۲۶۴

ردیف

نام مقاله

مرجع

دریافت فایل PDF

1 STEM Teaching-Learning Communication Strategies for Deaf Students لینک مستقیم سایت دریافت فایل
2 راهبردهای آموزش علوم و مهندسی همگام با زبان اشاره ناشنوایان لینک مستقیم سایت دریافت فایل
3 موقعیت، زمینه، رویکردهای نظری و روش شناسی تحقیق در مقاله های چاپ شده در زمینه آموزش انگلیسی بری اهداف علمی: شواهدی از مقالات چاپ شده در مجله Journal of English for Academic Purposes (JEAP) لینک مستقیم سایت -
4 فرهنگ لغات زبان اشاره ایرانی لینک مستقیم سایت -