مشاورین

تعداد بازدید:۷۹۱

 

 

مهندس حامد عابدین زاده

رئیس انجمن خانواده ناشنوایان ایران و مشاور ریاست دانشگاه آزاد اسلامی - واحد بین الملل فرشتگان

لینک معرفی : کلیک کنید

 

 

دکتر ابوالقاسم دولتی

دکترای متالورژی - مهندسی خوردگی و حفاظت مواد

استاد تمام دانشکده مهندسی و علم مواد - دانشگاه صنعتی شریف

لینک معرفی : کلیک کنید

 

 

دکتر مینو عالمی

دکتری زبان شناسی کاربردی - فن آوریهای نوین در آموزش

دانشیار دانشکده علوم انسانی - واحد تهران غرب

لینک معرفی : کلیک کنید