کارشناسان اداری

تعداد بازدید:۵۳۲

 

 

 

فاطمه سادات سادات مهریزی

سمت: مسئول دفتر ریاست

تلفن: 88076330

 

 

 

مونا علیفری

سمت: امور مالی

تلفن: 88074908