کارشناسان فنی

تعداد بازدید:۷۵۳

 

 

 

مهندس فرزانه اشراقی

سمت: کارشناس فناوری اطلاعات

تلفن: 88562484

 

 

 

سید شهاب نادری

سمت: کارشناس تربیت بدنی