فهرست رشته های در حال اخذ مجوز از وزارت علوم

تعداد بازدید:۷۸۵

 

ردیف

گروه تحصیلی

زیر گروه

مقطع تحصیلی

عنوان رشته

1

علوم انسانی زبان شناسی کارشناسی ارشد زبان شناسی ناشنوایی

2

علوم اجتماعی علوم ورزشی کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی

3

هنر و معماری مهندسی معماری کارشناسی ارشد مهندسی معماری

4

هنر و معماری هنرهای تجسمی کارشناسی طراحی لباس

5

هنر و معماری هنرهای کاربردی کارشناسی طراحی و ساخت طلا و جواهر

6

فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر کارشناسی مهندسی کامپیوتر

7

فنی و مهندسی مهندسی عمران کارشناسی مهندسی عمران
8 علوم اجتماعی حسابداری کارشناسی  حسابداری