اعضای هیأت علمی

تعداد بازدید:۱۳۷۸

فهرست اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد بین الملل فرشتگان

ردیف

عکس پرسنلی

نام و نام خانوادگی

گروه تحصیلی

مرتبه علمی

پست الکترونیک

دریافت رزومه

۱

https://iaufib.ac.ir/images/www/fa/page/editor/2019/1576993875-3.jpg

علی مقداری

فنی و مهندسی

استاد نیمه وقت

meghdari@iaufib.ac.ir

دانلود

۲

صادق رحمتی

فنی و مهندسی

دانشیار نیمه وقت (مأمور)

s.rahmati@iaufib.ac.ir

دانلود

۳

ابوالقاسم دولتی

(استاد مدعو)

فنی و مهندسی

مشاور آموزشی

a.dolati@iaufib.ac.ir

دانلود

۴

عباسعلی طایفی نصرآبادی

فنی و مهندسی

استادیار پاره وقت

abbasalitayefi@gmail.com

 

۵

محمد قاضی

(استاد مدعو)

فنی و مهندسی

استادیار پاره وقت

-

 

۶

سید محمدرضا رکن الدینی

فنی و مهندسی

مربی پاره وقت

mr.rokneddini@iaufib.ac.ir

 

۷

مینو عالمی

(استاد مدعو)

علوم انسانی

دانشیار پاره وقت

m.alemi@iaufib.ac.ir

دانلود

۸

حسام الدین قنبر

علوم انسانی

استادیار تمام وقت

h.ghanbar@iaufib.ac.ir

دانلود

۹

زهره قاری

علوم انسانی

استادیار نیمه وقت

z.ghari@iaufib.ac.ir

 

۱۰

نسرین اسماعیلی

هنر و معماری

مربی تمام وقت

n.esmaeili@iaufib.ac.ir

 

۱۱

عاطفه دهقان توران پشتی

(استاد مدعو)

هنر و معماری

استادیار پاره وقت

-

 

۱۲

کتایون گیتی

هنر و معماری

مربی نیمه وقت

k.giti@iaufib.ac.ir

 

۱۳

مسعود فراهانی طجر

علوم اجتماعی

مربی نیمه وقت

m.farahani@iaufib.ac.ir

 

۱۴

فاطمه شریفی گل زردی 

علوم اجتماعی

مربی نیمه وقت

f.sharifi@iaufib.ac.ir

 

  ۱۵

سارا سیاوشی علوم انسانی استادیار پاره وقت ssiyavoshi@unm.edu  
۱۶ نازیلا ضرابی نیا علوم پایه مربی تمام وقت nazizarabi@gmail.com