معاونت آموزشی، پژوهشی ،دانشجویی و فرهنگی

تعداد بازدید:۹۸۵

 

 

دکتر صادق رحمتی

دکترای مهندسی ساخت و تولید - فناوری ساخت افزودنی ( AM ) از انگلستان - ناتینگهام

معاونت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد بین الملل فرشتگان

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات - دانشکده مهندسی پزشکی

  


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل