معاونت اداری و مالی

تعداد بازدید:۸۶۰

‌‌‌‌‌‌‌

 

 

دکتر عباسعلی طایفی نصرآبادی

دکترای تخصصی عمران آب از دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات

معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد بین الملل فرشتگان

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد قزوین

ایمیل:abbasalitayefi@iaufib.ac.ir

لینک معرفی 


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل