دوره های آموزشی


نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
کارگاه نقاشی

کارگاه نقاشی

از ۰۷ تیر ۱۳۹۹ تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۹

کارگاه علوم ورزشی

کارگاه علوم ورزشی

از ۰۷ تیر ۱۳۹۹ تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۹

کارگاه مقدماتی فتوشاپ

کارگاه مقدماتی فتوشاپ

از ۰۷ تیر ۱۳۹۹ تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۹

دوره آموزشی مترجمی زبان انگلیسی

دوره آموزشی مترجمی زبان انگلیسی

از ۰۷ تیر ۱۳۹۹ تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۹

دوره آموزشی زبان اشاره

دوره آموزشی زبان اشاره

از ۱۶ آذر ۱۳۹۸ تا ۰۶ اسفند ۱۳۹۸